FundaciónDIA4Better

“Duurzame bosplantages”.
Onderdeel van de oplossing tegen
ontbossing en de opwarming van de aarde.

Introductie

Fundación DIA is gevestigd in León, het Noord-Westen van Nicaragua. Sinds de oprichting in 2005, heeft de organisatie met behulp van de Gemeente Utrecht en Milieucentrum Utrecht meerdere projecten opgezet.

De stichting is innovatief in haar diversiteit en waardevol in het voorzien van welzijn voor mens & natuur. Deze projecten betreffen o.a. het klimaatbos, het verbouwen van cacao en moringa, en het houden van bijenkolonies voor honing.

In 2014 is het klimaatbos door Gold Standard gecertificeerd voor de verkoop van carbon kredieten (recht op uitstoot). De opbrengst van deze verkoop wordt geïnvesteerd in duurzame ondersteuning van de boeren.

Eind 2019 is de financiële steun vanuit de Gemeente Utrecht opgehouden. Financiële ondersteuning was vooral gericht op creëren en verbeteren van de korte termijn inkomsten van de boeren om het uitstel van inkomsten te kunnen dragen.

Momenteel werkt de Fundación DIA samen met ECOSIA om deze inkomsten op te vangen door de verkoop van producten. Op deze manier kan het klimaatbos worden voortgezet.

Jouw Choice4Better helpt Fundación DIA bomen planten!

Video uit 2013

Meer Dan
1.5 Miljoen Bomen


Gepland Sinds 2008

Op Ruim
1000 Hectaren


Voorziet
175+ Boerengezinnen


Van Levensonderhoud

Aan Het Uitbreiden


Met Organische Honing, Cacao & Moringa

FundaciónDIA In Actie

Hoe Werkt Choice4Better?

Wil Jij Een ‘Choices4Better’ Bij Jouw In De Buurt Ontdekken?

Compenseer Jouw CO2-uitstoot

Het wordt er maar al te goed ingepeperd: vliegen is schadelijk voor Mens, Dier & Natuur. De bijdrage van de luchtvaart sector aan de totale CO2-uitstoot in Nederland ligt rond de 14%. NOS vermeldde recentelijk dat het “maar” 1% is. Lees hier waarom.

De CO2-uitstoot per vliegtuig en de groei van het aantal vluchten draagt in disproportionele mate bij aan de versnelde opwarming van de aarde en de langzame verstikking van ons eigen bestaan.

Er wordt vaak gesproken over toekomstige technologie om CO2 uit de atmosfeer te halen en om te zetten in zuurstof. De natuur heeft deze technologie al: bomen (video).

Jij kan jouw CO2-uitstoot compenseren door bomen te planten met Fundación DIA. Meer dan 175 boerenfamilies worden hiermee in hun levensonderhoud voorzien. Zo draag jij actief bij aan het vergroten van het welzijn van mens, dier & natuur.

Transparantie

wat-is-duurzaam-consumeren
  1. Critici stellen dat CO2-compensatie niet werkt. Het huidige systeem wordt niet veranderd. Wij kopen ons schuldgevoel af en gaan door met het vervuilen van de atmosfeer (bron).
  2. Meten en vergelijken van CO2-besparende projecten is lastig. Bomen groeien jaren voordat ze CO2 optimaal opnemen, terwijl het plaatsen van schonere kooktoestellen direct effect heeft (bron).
wat-is-duurzaam-consumeren
  1. Choice4Better erkend dat systeemverandering de uitdaging is.
  2. Het beperken en compenseren van jouw CO2-uitstoot heeft een directe impact op het leven van boeren en natuur in Nicaragua (video).
  3. Om het meetprobleem te tackelen is de ‘Voluntary Gold Standard’ (VGS) ontwikkeld. Fundación DIA is sinds 2014 gecertificeerd (FDIA).

Stap 1

Bereken de CO2-uitstoot van de vliegreis die jij wilt compenseren.

Vul de gegevens in onderstaande calculator:

1) Retour of Enkele Reis
2) Vertrekpunt
3) Aankomstpunt
4) Via (optioneel)
5) Klasse
6) Hoeveel reizen

Klik op “Calculate & Add To Footprint”.
(Verantwoording: Carbon Footprint)

Stap 2

Bereken het te compenseren bedrag.

De prijs per ton CO2 is € 23,80 (zie actuele prijs: EUA).

x

Total Flights Footprint
(zie calculator)

=

(€) te compenseren bedrag

Stap 3

Compenseer jouw CO2-uitstoot door dit bedrag over te maken naar:

IBAN: NL 88 INGB 0007 4984 76
t.n.v. Stichting Milieucentrum Utrecht
o.v.v. klimaatbos Fundación DIA

Bedankt!

Heb Jij Een Vraag Of Feedback Over 'Choice4Better'?