Verantwoording

“Uiteindelijk is een totale omslag nodig.
Kies als consument een ‘Choice4Better’ en stem
als burger voor nieuw economisch denken.”

Duurzaam consumeren – Bestaat dat?

Het huidige economische model streeft naar structurele groei door massaconsumptie en de uitbuiting van mens, dier & natuur. Het feit dat deze groei elk jaar opnieuw overtroffen moet worden maakt het verontrustend.

De vraag is of een model van oneindige groei kan bestaan in een eindige wereld; een economie van oneindige groei dat duurzaam is en het welzijn van mens, dier en natuur vooropstelt.

Structurele groei eist namelijk verlaging van productie en commerciële kosten door o.a. technische innovatie, maar ook door ecologische en sociale kosten/gevolgen zoveel mogelijk te drukken en/of buiten te sluiten.

Choice4Better definieert duurzaam en welzijn als volgt:

 • Duurzaamheid – betrekking op ‘een systeem dat zijn eigen levensvatbaarheid behoudt’.
 • Welzijn – Een situatie van gezond en gelukkig leven.

Duurzaam consumeren heeft betrekking op het gebruik van producten en services waar in het proces van productie en/of verlening het welzijn van mens, dier en natuur is gewaarborgd.

Daarom wordt de discussie gevoerd over:

 • de haalbaarheid in een economie van oneindige groei;
 • de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van “duurzaamheid” en “oneindige groei” (bron, p.14) .
 • het effect van “duurzaam consumeren” in het huidge model.

Winnaar van de Nobelprijs voor Economie, Amartya Sen stelt dat een totale omslag in het economisch denken, voorbij de markteconomie van het kapitaal nodig is (Develepment as Freedom, p. 267).

Choice4Better vindt het belangrijk om de discussie die wordt gevoerd over duurzaam consumeren uit te lichten. Onderstaand zijn voor- en tegenargumenten te vinden en om vervolgens onze gedachten hierover te delen.

Voor- en tegenargumenten

 1. Onze kracht ligt in het handelen als burger en actief in te zetten voor politieke verandering. Verandering komt niet vanuit onze rol als consument. Duurzaam consumeren verandert het huidige systeem niet (The Guardian).
 2. Duurzame consumptie kan de “illusie van de negatieve voetafdruk” opwekken. Dit betekent dat de aanschaf van een “duurzaam” product een vrijbrief is om meer te gaan kopen (Universiteit van Gent).
 3. Het “license effect” kan ontstaan. Het kopen van duurzame producten kan ons vervolgens vrijpleiten/permissie geven niet-duurzaam of “slecht” gedrag te vertonen (Universiteit van Toronto).
 4. Het “rebounce” effect ontstaat. Dit is de tendens om een product meer te gebruiken naarmate het efficiënter/duurzamer is dan voorheen (WBCSD, p.18).
 5. Als er individueel “duurzame producten” worden geconsumeerd, zal in een economie van oneindige groei door toename van het aantal producten de totale impact niet verminderen (bron, p.4).
 1. Duurzame consumptie van goederen en diensten is belangrijk om een beleid voor een duurzame ontwikkeling van onze samenleving te kunnen voeren (Federaal Wetenschapsbeleid, p.3).
 2. Duurzame producten zoals Fair Trade en biologisch hebben een directe impact op het welzijn van mens, dier & natuur (The Guardian).
 3. De consument speelt een belangrijke rol in het beschermen van de leefwereld door de keuzes die zij maken (Europese Unie, p.26).
 4. CO2-compensatie als investering in duurzame projecten hebben een positieve impact op het leven van mens, dier & natuur (Video).
 5. Duurzame consumptie focust vaak alleen op de aankoop. Als het gebruik effectiever gemaakt wordt en de houding en/of verwachtingen ten aanzien van wat er op de markt te krijgen is aan te passen, dan kan de impact vergroot worden  (MVO.be). 

Reflectie Choice4Better

Choice4Better erkent dat een nieuw economisch model de uitdaging is. Het huidige economisch systeem is onhoudbaar voor het welzijn van mens, dier & natuur. Wij zien hier momenteel de gevolgen van.

In tijden van crisis wordt steeds hetzelfde verhaal gepresenteerd als de oplossing: “oneindige groei tegen elke prijs”. Ook omdat bij politici de verbeelding van een alternatief ontbreekt.

De vruchten worden zuurder; idem de regen en dito de bodem. Ook het leven van miljarden mensen op aarde in oorlogsgebieden of waar hongernood is. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met de destructieve gevolgen van dat verhaal.

Om het huidige systeem te overstijgen is er een nieuw verhaal nodig (bron, p. 45). Een verhaal dat over ons allemaal gaat, en niets of niemand buitensluit. Een verhaal dat weerspiegeld wat het leven waardevol maakt.

Een nieuw verhaal over een economie dat het welzijn van mens, dier & natuur vooropstelt.

Niet als consument, of als burger alléén; maar als mensen samen maken dienen wij keuzes te maken over wat wij belangrijk vinden. Dit krijgt vorm als het nieuwe verhaal.

Een voorbeeld van een nieuw verhaal is de “donut economie“. De donutvorm dient als metafoor voor duurzaamheid. De binnen- en buitenring als oogmerk voor het welzijn van mensen, dier en natuur. Een duurzame levensstijl is daar onderdeel van.

Geen één oplossing eendimensionaal. Stoppen met consumeren is ook niet de oplossing, want jouw consumptie is ook het levensonderhoud van veel mensen op aarde.

Twee veranderingen zijn in onze ogen belangrijk voor een duurzame levensstijl:

1)  Consuminderen – het uitsluiten van producten en diensten jij niet nodig hebt. Dit verlaagt de druk op de arbeiders en de natuurlijke grondstoffen.

2) De productie en verlening van goederen en diensten die jij consumeert in balans te laten zijn met het eigen welzijn en dat van jouw leefomgeving.

Oftewel, van massaconsumptie en exploitatie naar consumptie als voorziening van onze basisbehoefte op een manier die het welzijn van mens, dier en natuur vooropstelt.

Dit is een eerste stap in het verduurzamen van onze levensstijl en het beperken van consumptie als onderdeel van een totale omslag:

 • om concreet te maken wat wij belangrijk vinden;
 • verantwoordelijkheid te nemen voor ons gedrag;
 • bewustzijn om te zetten in actie;
 • het welzijn van mens, dier & natuur te voorop te stellen;
 • een beweging t.a.v. andere waarden op gang te brengen.
 • te schrijven aan een nieuw verhaal.

Om het verhaal te veranderen is er draagvlak nodig. Van jou als burger, als consument en bovenal als mens. Gebruik de “kracht van jouw keuze” om te bepalen wat het nieuwe verhaal wordt.

Choice4Better maakt duurzame alternatieven in jouw omgeving zichtbaar zodat jij een levensstijl kan creëren die past bij wat jij belangrijk vindt.

Als jij verandert, verandert de wereld om jou heen ook!

Wat is een Duurzaam Oogmerk?

Een locatie wordt als ‘Choice4Better’ op de EcoSociale kaart geplaatst wanneer het welzijn van mens, dier & natuur op 1 staat.

Een bedrijf, organisatie of initiatief heeft als doel om grotendeels of volledig duurzame producten en diensten aan te bieden:

 • De producten en/of het productieproces voldoen aan één of meerdere criteria van duurzaamheid die hiernaast staan beschreven. Bv. biologisch vlees of fairtrade koffiebonen.
 • Diensten worden getoetst door de inhoud en de voorwaarden om de dienst te kunnen verlenen te beoordelen op duurzaamheidscriteria. Bv. een yogaschool of een sportschool op groene energie.

Deze producten en diensten hebben als doel jouw levensstijl te verduurzamen.

Bij elke Choice4Better staat vermeldt aan welke criteria van duurzaamheid het voldoet. Op de EcoSociale kaart kan ook op duurzaamheidscriteria gefilterd worden middels de ‘Advanced Filter’.

Betekenis – Duurzaamheidscriteria


Elke Choice4Better wordt getoetst op duurzaamheidscriteria.

Hieronder vind jij de betekenis die Choice4Better geeft aan elk criterium:

 • Biologisch – landbouwmethoden en voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden.
 • Biodynamisch – een holistische kijk op de natuur en het boerderijleven. De natuur als een overal verbonden geheel.
 • Duurzame energie – Energie opgewekt uit onuitputtelijke bronnen.
 • Ecologisch – in overeenstemming met het leven van dieren en planten.
 • Eerlijke handel – producenten krijgen een eerlijke prijs voor hun exportproducten.
 • Keurmerk – bewijs van een vereiste kwaliteit en respect voor het welzijn van mens, dier en/of natuur.
 • Lokaal-/streekproducten – producten in een bepaalde streek gemaakt.
 • Recycling – reparatie en hergebruik van (afval) stoffen.
 • Refurbished – hergebruikte apparatuur.
 • Tweedehands/hergebruik – al eerder door iemand anders gekocht en gebruikt.
 • Veganistisch – het afzien van gebruik van producten van levende dieren, doorgaans uit ethische motieven.
 • Vegetarisch voedsel waar geen dieren voor gedood worden.

Samen creëren wij een duurzame levensstijl!

Ken jij een ‘Choice4Better’ in jouw omgeving? Voeg hem makkelijk en snel toe aan de EcoSociale kaart.

Greenwashing

Nu wij actief vragen naar duurzame producten en goederen is het ook voor niet-duurzame bedrijven aantrekkelijk om zich “groener” voor te doen dan ze daadwerkelijk zijn (Bron).

Een goed publiek is een kritisch publiek.

Hieronder volgen wat tips:

 1. Beoordeel wat jij belangrijk vindt en baseer daarop jouw keuze.
 2. Neem niet zomaar wat “duurzaam” lijkt voor duurzaam aan.
 3. Zoek zelf naar informatie over de aanbieder.
 4. Zijn er mogelijk factoren die het minder duurzaam maken?
 5. Vraag het bedrijf indien het niet duidelijk is.
 6. Beoordeel hoe transparant het bedrijf is over het “duurzaam” ondernemen.

Gemeenschap


Choice4Better heeft als doel een gemeenschap te creëren rondom de EcoSociale Kaart. Een gemeenschap waarmee wij duurzame alternatieven toegankelijk maken voor iedereen.

Samen bouwen wij aan een duurzame levensstijl:

 • stimuleren wij de groei van duurzame alternatieven;
 • delen wij kennis en ervaringen over een Choice4Better;
 • creëren wij bewustzijn over de impact van onze levensstijl;
 • inspireren en motiveren wij bewustzijn om te zetten in actie;
 • ontstaat er solidariteit voor de uitdagingen die wij samen kunnen oplossen.

Ken jij een ‘Choice4Better’ in jouw omgeving? Voeg hem makkelijk en snel toe aan de EcoSociale kaart.

Stel Een Vraag Over Het Artikel Of De Categorie

Begin nu met het maken van een ‘Choice4Better’